Kalendarium

28
MAJ
29
MAJ
29
MAJ
kalendarz...

Termomodernizacja

Informacja MKiDN | Informacja CEA

Termomodernizacja budynku szkoły oraz zakup instrumentów i wyposażenia dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Rozwój infrastruktury kultury / Infrastruktura szkolnictwa artystycznego

czytaj więcej...

Historia

1 X 1946 roku w Opolu zainaugurowano działalność Miejskiej Szkoły Muzycznej im. Karola Szymanowskiego. Jednym z głównych orędowników utworzenia szkoły był Tadeusz Kwietniewski, pełniący wówczas obowiązki naczelnika Oddziału Szkolnego Zarządu Miejskiego. W ramach ośmioletniego cyklu nauczania przewidywano trzyletni kurs niższy i pięcioletni kurs średni...
czytaj więcej...

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o wydarzeniach w PSM prosto do swojej skrzynki Email - zapisz się do naszego Newslettera.
Dodaj

Zarządzenia dyrektora

 

L.P.

NAZWA 

Z DNIA

W SPRAWIE

1

Zarządzenie Nr 1/2017

02.01.2017

Wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej, Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt oraz Instrukcji Archiwalnej

2

Zarządzenie Nr 2/2017

02.01.2017

Wprowadzenia Procedury postępowania w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w PSM I i II st. im. F. Chopina w Opolu

3

Zarządzenie
Nr 3/2017,
Nr 4/2017,
Nr
5/2017,
Nr 6/2017

16.01.2017

Dotyczą powoływania Komisji do przeprowadzenia egzaminów klasyfikacyjnych z przedmiotów w ramach indywidualnego toku nauczania

4

Zarządzenie Nr 7/2017

31.01.2017

Wprowadzenia Rocznego planu zadań szkoły na rok 2017

(Nadzór finansowy, nadzór pedagogiczny Arkusz identyfikacji, oceny oraz określenie metody przeciwdziałania ryzyku na rok 2017 oraz sprawozdanie z realizacji planu na rok 2016)

5

Zarządzenie Nr 8/2017

31.01.2017

Wprowadzenia Regulaminu Rady Pedagogicznej PSM I i II st. im. F. Chopina w Opolu

6

Zarządzenie Nr 9/2017

08.03.2017

Podziału Państwowej Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin dyplomowy na zespoły egzaminacyjne

7

Zarządzenie Nr 10/2017

04.04.2017

Powołania Komisji Rekrutacyjnej celem przeprowadzenia rekrutacji do PSM I st. na rok szkolny 2017/2018

8

Zarządzenie Nr 11/2017

05.04.2017

Powołania Komisji szkolnych do przeprowadzenia regionalnego sprawdzianu z harmonii w dniu 10 kwietnia 2017 r.

9

Zarządzenie Nr 12/2017

07.04.2017

Powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego z przedmiotu – historia muzyki, w ramach indywidualnego toku nauczania w Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Opolu

10

Zarządzenie Nr 13/2017

10.04.2017

Powołania Komisji Rekrutacyjnej celem przeprowadzenia rekrutacji do PSM II st. na rok szkolny 2017/2018.

11

Zarządzenie Nr 14/2017

24.04.2017.

Powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminów klasyfikacyjnych w ramach indywidualnego toku nauczania w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Opolu

12

Zarządzenie Nr 15/2017

26.04.2017 

Powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego w kwestii zmiany instrumentu z perkusji na fagot

13

Zarządzenie Nr 16/2017,
Nr 17/2017,
Nr 18/2017

08.05.2017

Dotyczą powołania Komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów promocyjnych w roku szkolnym 2016/2017

14 Zarządzenie Nr 19/2017 22.05.2017

Powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminów kwalifikacyjnych do PSM I stopnia na rok szkolny 2017/2018

15 Zarządzenie Nr 20/2017 22.05.2017

Powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów klasyfikacyjnych w ramach indywidualnego toku nauczania w PSM I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Opolu

16 Zarządzenie Nr 21/2017 23.05.2017

Powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminów kwalifikacyjnych do PSM II stopnia na rok szkolny 2017/2018

17 Zarządzenie Nr 22/2017 23.05.2017

Powołania Komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego do PSM I stopnia na rok szkolny 2017/2018

18 Zarządzenie Nr 23/2017 31.05.2017

Powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminów klasyfikacyjnych dla uczniów realizujących indywidualny tok nauczania w PSM I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Opolu

19 Zarządzenie Nr 24/2017 02.06.2017

Powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminów eksternistycznych w PSM I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Opolu

20 Zarządzenie Nr 25/2017 05.06.2017

Powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminów klasyfikacyjnych dla uczniów realizujących indywidualny tok nauczania w PSM I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Opolu

21 Zarządzenie Nr 26/2017 12.06.2017

Powołania Komisji stypendialnej w celu przyznania stypendiów za wyniki w nauce w PSM I i II stopnia w Opolu

22 Zarządzenie Nr 27/2017 26.06.2017

Powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych w miesiącu sierpniu 2017 r.

23 Zarządzenie Nr 28/2017 08.09.2017

Powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego w kwestii zmiany specjalności z oboju na rytmikę

24 Zarządzenie Nr 29/2017 08.09.2017

Powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego do PSM II stopnia celem zmiany specjalności

25 Zarządzenie Nr 30/2017 22.09.2017

Powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego do PSM II stopnia na drugą specjalizację

26 Zarządzenie Nr 31/2017 25.09.2017

Powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego do PSM I i II stopnia w trakcie roku szkolnego 

27 Zarządzenie Nr 32/2017 28.09.2017
Powołania Komisji Rekrutacyjnej na stanowisko referenta ds. kadr
 
28 Zarządzenie Nr 33/2017 02.10.2017

Przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji składników majątku w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. im. F. Chopina w Opolu

29 Zarządzenie Nr 34/2017

03.10.2017

Powołania Komisji stypendialnej w celu przyznania stypendiów za wyniki w nauce w PSM I i II st. w Opolu

30 Zarządzenie Nr 35/2017 12.10.2017
Powołania Komisji do przeprowadzonia zkolnych przesłuchań przed makroregionalnymi przesłuchaniami CEA
 KONTAKT

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Fryderyka Chopina w Opolu
ul. Strzelców Bytomskich 18
45-084 Opole
Telefon / Fax: 77 454 23 18
Telefon / Fax: 77 454 52 15
E-mail: sekretariat@psmopole.pl

FORMULARZ KONTAKTOWY
Wyślij wiadomość