Kalendarium

20
PAŹ
24
PAŹ
08
LIS
kalendarz...

Termomodernizacja

Informacja MKiDN | Informacja CEA

Termomodernizacja budynku szkoły oraz zakup instrumentów i wyposażenia dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Rozwój infrastruktury kultury / Infrastruktura szkolnictwa artystycznego

czytaj więcej...

Historia

1 X 1946 roku w Opolu zainaugurowano działalność Miejskiej Szkoły Muzycznej im. Karola Szymanowskiego. Jednym z głównych orędowników utworzenia szkoły był Tadeusz Kwietniewski, pełniący wówczas obowiązki naczelnika Oddziału Szkolnego Zarządu Miejskiego. W ramach ośmioletniego cyklu nauczania przewidywano trzyletni kurs niższy i pięcioletni kurs średni...
czytaj więcej...

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o wydarzeniach w PSM prosto do swojej skrzynki Email - zapisz się do naszego Newslettera.
Dodaj

Terminarz 2017/2018

TERMINARZ  EGZAMINÓW, FERII
ORAZ POSIEDZEŃ RADY PEDAGOGICZNEJ PSM I i II STOPNIA w OPOLU
rok szkolny 2017/2018

 

 1. Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna po I semestrze klasy programowo najwyższej (SM II st.) ​30.11.2017r. 
 2. Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2017r. - 01.01.2018r.
 3. Ostateczny termin klasyfikacji śródrocznej do 12.01.2018r.
 4. Ferie zimowe 15-28.01.2018r.
 5. Śródroczna klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna – 31.01.2018r.
 6. Wywiadówka 05.02.2018r.
 7. Rada Pedagogiczna ​Plenarna  19.02.2018r.
 8. Zakończenie nauki w klasie dyplomowej 28.02.2018r. 
 9. Rada Pedagogiczna dopuszczeniowa do dyplomów 01.03.2018r.
 10. Wiosenna przerwa świąteczna 29.03 – 03.04.2018r.
 11. Egzaminy dyplomowe 07.03.2018r. – 7.06.2018r.
 12. Wpis do „Księgi ocen przewidywanych” o przewidywanych ocenach rocznych do 9.05.2018r. 
 13. Zebranie z rodzicami - poinformowanie o przewidywanych ocenach rocznych – 14.05.2018r.
 14. Egzaminy wstępne oraz badanie przydatności – 18-21.05.2018r.
 15. Ostateczny termin klasyfikacji końcoworocznej do 8.06.2018r.  
 16. Końcoworoczne klasyfikacyjne posiedzenie  Rady Pedagogicznej – 15.06.2018r.
 17. Wręczenie dyplomów  PSM II stopnia i komers – 8.06.2018r.
 18. Zakończenie zajęć dydaktycznych  –  22.06.2018r.  

O ewentualnych zmianach terminów i terminach posiedzeń plenarnych Rady Pedagogicznej Dyrekcja będzie informować na bieżąco.

Ostatnią zmianę wprowadzono 05.04.2018r. o godz. 13:55.


Opole, 26 września 2017r.

Decyzja dyrektora szkoły w sprawie dodatkowych wolnych dni
od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

            Na podstawie  Rozporządzenia  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lutego 2011 roku  /D.U. Nr 36 poz. 184 § 4/  zmieniającego  Rozporządzenie z dnia 6 kwietnia 2004 roku /D.U. Nr 82 poz. 761/ w  sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Szkoły i Samorząd Uczniowski ustalam  2 listopada 2017, 30 kwietnia 2018 oraz 2 maja 2018 dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Magdalena Czercowy
Dyrektor szkołyKONTAKT

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Fryderyka Chopina w Opolu
ul. Strzelców Bytomskich 18
45-084 Opole
Telefon / Fax: 77 454 23 18
Telefon / Fax: 77 454 52 15
E-mail: sekretariat@psmopole.pl

FORMULARZ KONTAKTOWY
Wyślij wiadomość